2031BB Beijnesweg 13, Haarlem 00316 3333 5555

Taxatie 

 

Wanneer uw auto schade oploopt als gevolg van een ongeluk of vandalisme, vraagt de verzekering vaak om een taxatierapport. Het uitvoeren van een schade taxatie door een expert is in veel gevallen noodzakelijk om de schade vergoed te krijgen.

Garage Haarlem bepaalt voor u de omvang van de schade en stelt een schaderapport op voor de verzekeringsmaatschappij. Digitale foto's worden aan dit rapport toegevoegd. De schade wordt vastgelegd in een audatex-schaderapport. In dit rapport worden alle gegevens vastgelegd die betrekking hebben op het voertuig, de beschadigde onderdelen en de te verrichten werkzaamheden. Deze gegevens worden verwerkt en berekend, waarna een exacte schadebedrag volgt.

Na het taxatieproces is het mogelijk om uw schade te herstellen bij Garage Haarlem.